Vacature bestuurslid Stichting Schouwenhove

Waterpartij Schouwenhove

In het bestuur van Stichting Schouwenhove ontstaat in februari 2021 een vacature voor een algemeen bestuurslid met de portefeuille HRM. Stichting Schouwenhove biedt senioren comfortabele woningen waarin zij zelfstandig en veilig kunnen wonen. Daarvoor exploiteert de stichting Serviceflat Schouwenhove in Leiden.

Behalve voor het realiseren van de doelstelling is het bestuur eindverantwoordelijk voor de begroting en de jaarrekening. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een professionele directeur die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van bestuursbesluiten.

Het bestuur bestaat uit 7 leden, benoemd voor een termijn van 4 jaar, eventueel gevolgd door een tweede termijn. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar op locatie in Leiden.

Functieomschrijving
U ondersteunt de overige bestuursleden en neemt actief deel aan de vergaderingen. Daarnaast ondersteunt u de directeur op het terrein van HRM-zaken en werkt u mee aan het ontwikkelen en evalueren van het personeelsbeleid.

Profielschets
Als algemeen bestuurslid kunt u goed communiceren en werkt u graag samen, zowel binnen het bestuur als met de dagelijkse leiding van Schouwenhove. U kunt verbinden en inspireren. U hebt gevoel voor humor, u bent representatief en u stelt zich dienstbaar op naar de organisatie en de bewoners van de serviceflat.

Inhoudelijk hebt u aantoonbaar kennis van en affiniteit met HRM en bent u op de hoogte van de ontwikkelingen van ouderenzorg en welzijn.

In verband met de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Tijdsbesteding
Het bestuur komt minstens viermaal per jaar bijeen; indien nodig vaker. Tussen de vergaderingen door vraagt het werk een tijdsinvestering van gemiddeld een uur in de week. Daarnaast kan de directeur uw hulp vragen bij zaken die gaan over het personeel van Schouwenhove.

Wat biedt deze functie u?
Onbezoldigd deelnemen aan een bestuur van een non-profitorganisatie heeft voor iedereen een andere reden. Voor de een draagt het bestuurslidmaatschap bij aan inzicht in het functioneren van maatschappelijke organisaties of sluit het aan op andere (betaalde) activiteiten, de ander wil zijn of haar cv aanvullen of netwerk vergroten. Hoe dan ook, u maakt deel uit van de dynamische, op de toekomst gerichte, gezonde organisatie die Schouwenhove is.

Procedure
Hebt u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie vóór 15 december 2020 in naar de voorzitter van het bestuur, drs. F. Van Oosten: fritsvanoosten@kpnmail.nl.

De voorzitter en de secretaris van de stichting voeren de eerste selectiegesprekken, in de tweede ronde is er een gesprek met de directeur. Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter via bovenstaand e-mailadres.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.