Tweede fase renovatie gangen afgerond

De eerste fase van de renovatie van de gangen in Schouwenhove is in 2017 uitgevoerd. De eerste, tweede en derde etage zijn in het voorjaar aangepakt. Bewoners hebben ruim inspraak gehad bij de keuze van kleuren, vloerbedekking en afbeeldingen. Tijdens het startschot van het 40-jarig jubileum op 1 juli 2017 konden bewoners en bezoekers een eerste kijkje nemen in de openbare ruimtes.

Op verschillende plaatsen in de gangen zijn de muren verlevendigd met sfeervolle beelden van Leiden: hofjes, grachten en molens. In april 2018 zijn de vierde,
vijfde en zesde tegelijk opgeknapt in dezelfde stijl. Zo mogelijk zal de derde fase, die op de planning voor 2019 staat ook nog in 2018 worden uitgevoerd. Dan zijn de gangen van de zevende, achtste, negende en tiende verdieping aan de beurt. Daarmee zijn dan alle gangen gerenoveerd.