Ook Schouwenhove gaat aan de zonne-energie!

Schouwenhove maakt werk van duurzaam wonen. Daarom plaatsen we in de maand juni zonnepanelen op het dak en aan de zuidgevel van het gebouw.

De panelen worden met een grote kraan naar boven getakeld, elf verdiepingen hoog! Na de gaswarmtepompen voor de verwarming van het gebouw, de zonnecollectoren voor de warmwatervoorziening en het sedum-dak op het laagbouwgedeelte zijn de zonnepanelen een nieuwe stap op het gebied van milieu- en kostenbewust beleid.

Het onderzoek en de voorbereiding voor de zonnepanelen zijn al begonnen in het najaar van 2018. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma InnoPV. De panelen zijn van de types Axitec Axipremium en LG.