Ook Schouwenhove gaat aan de zonne-energie!

Schouwenhove maakt werk van duurzaam wonen. Daarom zijn er in 2019 maar liefst 240 zonnepanelen op het dak en aan de zuidgevel van het gebouw geplaatst.

De panelen werden met een grote kraan naar boven getakeld, elf verdiepingen hoog! Na de gaswarmtepompen voor de verwarming van het gebouw, de zonnecollectoren voor de warmwatervoorziening en het sedum-dak op het laagbouwgedeelte is de plaatsing van de zonnepanelen de meest recente stap op het gebied van milieu- en kostenbewust beleid.

Het onderzoek en de voorbereiding voor de zonnepanelen was begonnen in het najaar van 2018. De werkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd door de firma InnoPV. De panelen zijn van de types Axitec Axipremium en LG.