Serviceflat Schouwenhove respecteert de privacy van haar bewoners. Wij attenderen onze bewoners op het privacyreglement, dat beschikbaar is bij de directie. Wij leggen niet meer persoonsgegevens vast dan nodig en we gaan er zorgvuldig mee om. We gebruiken gegevens van onze bewoners voor het aangaan en uitvoeren van de huurovereenkomst, om ons werk als verhuurder goed uit te kunnen voeren en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Verder vragen we aan iedere bewoner een kopie van de zorgpas die we bij het ‘formulier persoonsgegevens bewoners’ (voor in calamiteitensituaties) voegen. Ook maken wij een foto die in ons oproepsysteem in de receptie wordt opgenomen.

In het verleden zijn meer persoonsgegevens dan noodzakelijk vastgelegd. Door natuurlijk verloop worden deze uit onze administratie verwijderd.

Serviceflat Schouwenhove verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de huurovereenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van calamiteiten aan een medische hulpverlener.

In Serviceflat Schouwenhove is er cameratoezicht. Met de camera’s willen we zorgen voor meer veiligheid. Met stickers kondigen we aan dat we gebruik maken van camera’s. Wij gaan zorgvuldig met de camerabeelden om en delen die, als dat noodzakelijk is, alleen met de politie.

Serviceflat Schouwenhove neemt de bescherming van gegevens van onze bewoners serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor de betreffende persoon of personen, dan informeren wij die daar zo snel mogelijk over.

Bewoners die hun persoonsgegevens willen bekijken, wijzigen of klachten of vragen hebben over de verwerking ervan kunnen contact opnemen met Serviceflat Schouwenhove, telefonisch op 071- 531 20 21 of per e-mail via directie@schouwenhove.nl. Binnen 15 werkdagen ontvangen zij een reactie.