De wethouder knipt het lint door om Schouwenhove te heropenen